Namaz Ki Surah in Hindi Urdu

Namaz Ki Surah in Hindi Urdu: Roman Hindi Urdu me Quran Shareef ki 10 surton ke bare bare me ek article: is me Quran ke Amma Para ki10 chhoti surah ke arabic text ko Roman me likha gaya hai, taki jo log arabic text nahi jante wah log bhi quran yaad kar len.