Zohar Ki Namaz Ki Rakat aur Padhne Ka Tarika

Zohar Ki Namaz Ki Rakat aur Padhne Ka Tarika: Hadison ki roshni me Zohar ki Namaz ke bare me roman Urdu/ Hindi me ek simple article jis me: Zohar starting aur ending time, aur zohar ki total rakats aur un ke padhne ke bare me bataya gaya hai.